-
FI  EN  RU  

Bestis-produkterna

BestisLyft, luta, rotera…
Bestis-svetslägeställare har utvecklats för en effektiv behandling av olika arbetsstycken och materialer. Svetslägeställaren lyfter, lutar och roterar arbetsobjektet till rätt ställning, där t.ex svetsning, montering och målning avlöper bäst. Arbetsstyckets motoriserade rotering, hydraulisk höjdinställning och lutning sker med hjälp av en lätt fjärrkontroll.

Modern, stilig och kompakt utstyrsel!
Bordets nya patenterade ledkonstruktion och dess tekniska tillämpningar möjliggör en exceptionell låg arbetshöjd och en stor lutningsvinkel.

 

Bestis sparar ryggen och pengar!

  • kortar svetsningstiden betydligt
  • ökar effektiviteten och konkurrenskraften
  • förbättrar arbetets kvalitet
  • möjliggör en ergonomisk och trygg arbetsställning
  • ökar svetsarens arbetsmotivation

 

Vår produkt har följande skydd:

Nyttighetsmodel PRH Nr = 7673, 8293, 8564 och 8730
Varumärke PRH Nr = 240351
Gemenskapsmönster EU Nr = 000786504 och 001096051

Besteam Oy   Nyrhintie 7   FI-28760 PORI FINLAND